Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Licytacja aktywów trwałych Fabryki Maszyn Introligatorskich INTROMA
Sprzedaż składników aktywów trwałych, w postaci maszyny,
stanowiącej własność Fabryki Maszyn Introligatorskich
„INTROMA” spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi
14.03.2018 więcej
Przetarg pisemny na sprzedaż urządzeń używanych
Przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż
poszczególnych urządzeń używanych wchodzących w skład
nieczynnego Obiektu P-22 - Spółka Tarchomińskie Zakłady
Farmaceutyczne POLFA S.A.
01.03.2018 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń
H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr
223/229, 60-965 Poznań ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż maszyn i urządzeń
01.03.2018 więcej
Przetarg ustny na sprzedaż działki przy ul. Podróżniczej w Warszawie
Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przy ul.
Podróżniczej w Warszawie
26.02.2018 więcej
Przetarg ustny na sprzedaż działek przy ul. Modlińskiej w Warszawie
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. ogłasza
przetarg ustny na sprzedaż działek przy ul. Modlińskiej w
Warszawie
26.02.2018 więcej
Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości w Rabce-Zdrój
Publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż
nieruchomości. Prowadzącym przetarg jest Spółka „Uzdrowisko
Rabka” S.A.
29.01.2018 więcej
Przetarg pisemny na sprzedaż urządzeń POLFA S.A.
Spółka Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. z
siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg pisemny ofertowy
nieograniczony na sprzedaż urządzeń
21.12.2017 więcej
Przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego TOYOTA HILUX
Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w 62-322 Orzechowo przy ul.
Miłosławska 13, ogłasza przetarg pisemny, który odbędzie
się w siedzibie Spółki, na sprzedaż używanego samochodu
ciężarowego TOYOTA HILUX
21.12.2017 więcej
Licytacja nieruchomości Fabryki Maszyn Introligatorskich INTROMA Sp. z o.o.
Obwieszczenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na
sprzedaż nieruchomości Fabryki Maszyn Introligatorskich INTROMA
Sp. z o.o.
22.11.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się