Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konsultacje społeczne projektu KSRR 2030
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030
17.12.2018 więcej
Konkurs na „Wsparcie dla ukraińskich mikro i MSP"
Konkurs ofert na realizację programu wsparcia dla ukraińskich
mikro i małych oraz średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym
uwzględnieniem przedsiębiorstw w fazie start-up
03.07.2018 więcej
Konsultacje Programu współpracy partnerskiej MIiR na lata 2018-2019.
Zapraszamy do konsultacji Programu współpracy partnerskiej
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na lata 2018-2019.
11.05.2018 więcej
Sprzedaż pozostałych składników majątku ruchomego WPHI w Moskwie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Moskwie
ogłasza sprzedaż pozostałych używanych składników
rzeczowych majątku ruchomego
05.04.2018 więcej
Informacja o darowiźnie po zlikwidowanym WPHI w Sztokholmie
Informacja o darowiźnie po zlikwidowanym WPHI w Sztokholmie
30.03.2018 więcej
Sprzedaż pozostałych składników majątku ruchomego WPHI w Moskwie
W związku z likwidacją Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Moskwie, Wydział ogłasza sprzedaż pozostałych
używanych składników rzeczowych majątku ruchomego
28.03.2018 więcej
Zmiany w funkcjonowaniu Sieci Szerokopasmowej Polski Wsch.- decycja KE
Komisja Europejska opublikowała decyzję zmieniającą zasady
funkcjonowania Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej
20.03.2018 więcej
Druga aukcja składników majątku ruchomego WPHI w Moskwie
Kolejna sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Moskwie
07.03.2018 więcej
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Moskwie
W związku z likwidacją Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Moskwie, Wydział ogłasza pierwszą sprzedaż
używanych składników rzeczowych majątku ruchomego
26.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się