Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Bernie
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Bernie
20.02.2018 więcej
Sprawozdanie roczne z realizacji programu współpracy MR z NGOs
Sprawozdanie roczne z realizacji „Programu współpracy
Ministerstwa Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2017 r.”
14.02.2018 więcej
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Sztokholmie
W związku z likwidacją Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Sztokholmie, wydział ogłasza drugą sprzedaż
składników rzeczowych majątku ruchomego
14.02.2018 więcej
Przetarg publiczny na sprzedaż samochoduWPHI Ambasady RP w Sofii
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii w
likwidacji ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż: samochodu
służbowego marki OPEL ZAFIRA 1,8 16V Eleganza
12.02.2018 więcej
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Sztokholmie
W związku z likwidacją Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Sztokholmie, wydział ogłasza pierwszą sprzedaż
składników rzeczowych majątku ruchomego
02.02.2018 więcej
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Oslo
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo,
ogłasza drugą i ostatnią sprzedaż wytypowanych i odpowiednio
oznaczonych używanych składników rzeczowych majątku
ruchomego.
22.01.2018 więcej
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Oslo
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Oslo ogłasza
pierwszą sprzedaż wytypowanych i odpowiednio oznaczonych
używanych składników rzeczowych majątku ruchomego.
15.01.2018 więcej
Sprzedaż składników majątku ruchomego WPHI w Helsinkach
Komunikat ws. sprzedaży składników majątków WPHI Ambasady RP
w Helsinkach w likiwdacji
10.01.2018 więcej
Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu WPHI Ambasady RP w Sofii
Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu WPHI Ambasady RP w
Sofii w likwidacji - OPEL ZAFIRA 1,8 16V Eleganza, rok pierwszej
rejestracji 2004
10.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się