Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego WPHI w Bukareszcie
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bukareszcie
03.01.2018 więcej
Darowizna składników majątku po zliwidowanym WPHI w Kopenhadze
Informacja o darowiźnie składników majątku po zliwidowanym
WPHI w Kopenhadze do fundacji Św. Anny w Kopenhadze.
21.12.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego WPHI w Bukareszcie
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu WPHI
Ambasady RP w Bukareszcie
13.12.2017 więcej
Licytacja używanych składników majątku ruchomego WPHI w Bukareszcie
Wydział Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bukareszcie ogłasza
sprzedaż w formie licytacji używanych składników rzeczowych
majątku ruchomego
13.12.2017 więcej
Druga aukcja składników rzeczowych majątku ruchomego WPHI w Zagrzebiu
aukcję składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na
dobrach niematerialnych, uznanych za zbędne lub zużyte.
13.12.2017 więcej
Aukcja składników rzeczowych majątku ruchomego WPHI w Zagrzebiu
Aukcja składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na
dobrach niematerialnych, uznanych za zbędne lub zużyte.
06.12.2017 więcej
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku MR
Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku MR - monitorach LCD
24.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przekazaniu zbędnych składników majątku WPHI w Ałmaty
Środki trwałe stanowiące zbędne składniki majątku WPHI w
Ałmaty w likwidacji do nieodpłatnego przekazania innej
jednostce.
20.11.2017 więcej
Środki trwałe stanowiące zbędne składniki majątku WPHI w Taszkencie
Środki trwałe i pozabilansowe stanowiące zbędne składniki
majątku WPHI w Taszkencie w likwidacji do nieodpłatnego
przekazania innej jednostce.
17.11.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego WPHI w Kuala Lumpur
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów WPHI
Ambasady RP w Astanie z siedzibą w Kuala Lumpur w likwidacji
14.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się