Lista artykułów

Nazwa artykułu
Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego
Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego MR dla Klubu
Sportowego URSUS
13.11.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży samochodów osobowych WPHI w Ałmaty
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów WPHI
Ambasady RP w Astanie z siedzibą w Almaty w likwidacji
09.11.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży samochodów osobowych WPHI Taszkient
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów
Toyota Land Cruiser oraz Toyota Corolla WPHI w Taszkencie
08.11.2017 więcej
Drugie ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia mieszkania Zespołu ds. UNIDO
II aukcja składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na
dobrach niematerialnych, uznanych za zbędne lub zużyte.
07.11.2017 więcej
Nieodpłatne przekazanie składników majątku WPHI Ankara
Środki trwałe stanowiące zbędne składniki majątku WPHI w
Ankarze w likwidacji do nieodpłatnego przekazania innej
jednostce.
03.11.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego WPHI Ankara
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu
Mercedes E 2220 cdi WPHI w Ankarze
31.10.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia mieszkania Zespołu ds. UNIDO
Aukcja składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na
dobrach niematerialnych, uznanych za zbędne lub zużyte.
20.10.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego WPHI w Szanghaju
Ogłoszenie o przetargu publicznym dotyczącym sprzedaży
samochodu osobowego po zlikwidowanej jednostce budżetowej - WPHI
w Szanghaju w Chińskiej Republice Ludowej
19.10.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży aut WPHI w Sao Paulo
Likwidator Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w
Brazylii z siedzibą w Sao Paulo w likwidacji ogłasza sprzedaż
samochodów służbowych
13.10.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia WPHI Rzym
Przedmiotem aukcji jest wyposażenie biura i mieszkań
służbowych. Aukcja odbędzie 17 października 2017 r.
13.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się