Lista artykułów

Nazwa artykułu
Program współpracy partnerskiej MR z Interesariuszami na lata 2018-19
Zapraszamy do konsultacji Programu współpracy partnerskiej
Ministerstwa Rozwoju z Interesariuszami na lata 2018-2019
09.10.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży wyposażenia w WPHI Rzym
Ogłoszenie o sprzedaży składników rzeczowych majątku
ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych, uznanych za
zbędne lub zużyte WPHI Rzym.
03.10.2017 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego WPHI w Kuala Lumpur
Likwidator Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z
siedzibą w Kuala Lumpur w likwidacji ogłasza sprzedaż
następującego samochodu służbowego: Toyota Camry 2.0 G.
03.10.2017 więcej
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż mienia zbędnego
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż telewizora
Toshiba
19.09.2017 więcej
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż mienia zbędnego
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Nissana
FUGA.
19.09.2017 więcej
Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości Fabryki Obrabiarek do Drewna
Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny
nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa wieczystego
użytkowania nieruchomości gruntowych położonych w Bydgoszczy
przy ul. Śluzowej.
18.09.2017 więcej
Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego
MR nieodpłatnie przekazało składniki rzeczowe majątku
ruchomego po zlikwidowanym Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji
w Budapeszcie Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie
15.09.2017 więcej
Druga aukcja składników rzeczowych majątku ruchomego WPHI w Wiedniu
Likwidator WPHI z siedzibą w Wiedniu ogłasza drugą aukcję
składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach
niematerialnych, uznanych za zbędne lub zużyte
31.07.2017 więcej
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż aut COBRABiD Sp. z o.o.
Obwieszczenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodów
COBRABiD sp. z o. o.
11.07.2017 więcej
Aukcja składników rzeczowych majątku ruchomego WPHI w Wiedniu
Likwidator WPHI z siedzibą w Wiedniu ogłasza aukcję
składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach
niematerialnych, uznanych za zbędne lub zużyte.
10.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się