Lista artykułów

Nazwa artykułu
Aukcja składników rzeczowych majątku ruchomego WPHI w Lizbonie
Likwidator Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z
siedzibą w Lizbonie ogłasza aukcję składników rzeczowych
majątku ruchomego, uznanych za zbędne lub zużyte.
29.06.2017 więcej
Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu WPHI Ambasady RP w Pradze
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze
ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego
marki VOLVO V 70 2.5T momentum kombi
27.06.2017 więcej
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - zapraszamy do konsultacji
Zaproszenie do konsultacji zmian w projekcie Sieć Szerokopasmowa
Polski Wschodniej
31.05.2017 więcej
Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego MR
Ministerstwo Rozwoju posiada do zagospodarowania w drodze
nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji
publicznej niżej wskazane zbędne składniki majątku ruchomego.
20.12.2016 więcej
Konsultacje programu współpracy MR z NGO
Konsultacje społeczne dot. "Programu współpracy Ministerstwa
Rozwoju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017."
04.10.2016 więcej
Konsultacje dot. "Koncepcji programowej udziału Polski w EXPO 2017"
Konsultacje społeczne dotyczące "Koncepcji programowej udziału
Polski w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie w
Republice Kazachstanu"
22.08.2016 więcej
Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Konsultacje społeczne: Prognozy oddziaływania na środowisko
projektu Planu Transportowego dla Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia na lata 2014-2020 wraz z projektem Planu.
12.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się