Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kontrola Programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (Dolnośląskie)
Kontrola przeprowadzona w dniach 1-2 marca 2016 roku.
16.12.2016 więcej
Kontrola POWT Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-13
Kontrola przeprowadzona w dniach 9-12 lutego 2016 r.
16.12.2016 więcej
Kontrola realizacji zobowiązań z umowy o udzielenie wsparcia
Kontrola przeprowadzona 28 września 2016 r.
12.12.2016 więcej
Kontrola w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Kontrolę przeprowadzono w dniach 20 – 30 czerwca 2016 r.
26.10.2016 więcej
Kontrola Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-13
Kontrolę przeprowadzono w dniach 22-24 czerwca 2016 r.
26.10.2016 więcej
Kontrola Programu Współpracy Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014 – 20
Kontrolę przeprowadzono w dniach 22-24 czerwca 2016 r.
26.10.2016 więcej
Kontrola Program Współpracy Interreg Południowy Bałtyk 2014-20
Kontrolę przeprowadzono w dniach 22-24.06.2016 r.
26.10.2016 więcej
Kontrola Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Kontrolę przeprowadzono w dniach 2-4 marca 2016 roku.
26.10.2016 więcej
Kontrola działalności Inst. Inżynierii Mat. Polimerowych i Barwników
Kontrolę przeprowadzono w dniach od 13 do 17 czerwca 2016 r.
10.10.2016 więcej
Kontrola działalności Instytutu Elektrotechniki w 2015 r.
Kontrolę przeprowadzono w dniach od 11 do 20 maja 2016 r.
10.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się