Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kontrola POWT Południowy Bałtyk 2007-13 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim
Kontrolę przeprowadzono w dniach 26-29 kwietnia 2016 r.
12.05.2017 więcej
Kontrola w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Kontrolę przeprowadzono w dniach 7 listopada 2016 r. do 16
grudnia 2016 r.
09.05.2017 więcej
Kontrola Instytucji Pośredniczącej POIiŚ
Kontrolę przeprowadzono w dniach 22 września do 10 listopada
2016 r.
06.04.2017 więcej
Plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2017 r.
Plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2017 r.
06.04.2017 więcej
Kontrola w Instutucie Technologii Materiałów Elektronicznych
Kontrolę przeprowadzono w dniach 22-30 listopada 2016 r.
06.04.2017 więcej
Kontrola w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej
Kontrolę przeprowadzono w dniach 24-28 października 2016 r.
06.04.2017 więcej
Kontrola działalności Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Kontrolę przeprowadzono w dniach 24-28 października 2016 r.
06.04.2017 więcej
Kontrola prawidłowości prowadzenia obrotu materiałami wybuchowymi
Kontrolę przeprowadzono 24 listopada 2016 r.
12.01.2017 więcej
Kontrola prawidłowości prowadzenia obrotu materiałami wybuchowymi
Kontrolę przeprowadzono w 24 listopada 2016 r.
12.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się