Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór na dyrektora Instytutu Tele- i Radiotechnicznego
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Tele- i Radiotechnicznego z siedzibą w Warszawie
17.01.2018 więcej
Nabór na stanowisko dyrektora Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko dyrektora
Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach
17.01.2018 więcej
Nabór na dyrektora Instytutu Technologii Drewna
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Technologii Drewna z siedzibą w Poznaniu
12.01.2018 więcej
Nabór na dyrektora Instytutu Elektrotechniki
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie
29.12.2017 więcej
Nabór na zastępcę dyrektora ds. finansowych Inst. Przemysłu Skórzanego
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Finansowych Instytutu Przemysłu Skórzanego z
siedzibą w Łodzi
29.12.2017 więcej
Nabór na Dyrektora Polmatex-Cenaro
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Maszyn
Włókienniczych Polmatex-Cenaro z siedzibą w Łodzi
20.12.2017 więcej
Nabór na zastępcę dyrektora ds. wsparcia IChP
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Wsparcia Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof.
Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie
07.12.2017 więcej
Nabór na zastępcę dyrektora ds. badawczych IChP
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Badawczych Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof.
Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie
07.12.2017 więcej
Nabór na zastępcę dyrektora ds. finansowych IBWCh w Łodzi
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Finansowych Instytutu Biopolimerów i Włókien
Chemicznych z siedzibą w Łodzi
26.10.2017 więcej
Nabór na Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w
Warszawie
23.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się