Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konkurs na Dyrektora Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM z siedzibą w
Zabrzu
23.10.2017 więcej
Nabór na zastępcę dyrektora Instytutu Włókiennictwa w Łodzi
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy
Dyrektora do spraw naukowych Instytutu Włókiennictwa z
siedzibą w Łodzi
18.10.2017 więcej
Nabór na stanowisko Dyrektora IFARM
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Farmaceutycznego z siedzibą w Warszawie
09.10.2017 więcej
Nabór na stanowisko Wiceprezesa UZP
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na
stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
06.10.2017 więcej
Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Lotnictwa
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy
Dyrektora Instytutu Lotnictwa z siedzibą w Warszawie
04.10.2017 więcej
Nabór na stanowisko dyrektora Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków z siedzibą w Warszawie
25.09.2017 więcej
Nabór na dyrektora COBRO z siedzibą w Warszawie
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
COBRO Instytutu Badawczego Opakowań z siedzibą w Warszawie
22.09.2017 więcej
Nabór na wiceprezesa zarządu spółki H. Cegielski - Poznań SA
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych Spółki H.
CEGIELSKI - POZNAŃ S. A.
13.09.2017 więcej
Nabór na prezesa zarządu spółki H. Cegielski - Poznań SA
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Prezesa Zarządu Spółki H. CEGIELSKI - POZNAŃ S. A.
13.09.2017 więcej
Nabór na dyrektora IMBiP z siedzibą w Toruniu
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z
siedzibą w Toruniu
12.09.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się