Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór na członka zarządu ds. finansów i rozwoju PFR SA
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds.
Finansów i Rozwoju Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A.
08.09.2017 więcej
Nabór na Prezesa Spółki Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko Prezesa Spółki Międzynarodowa Korporacja
Gwarancyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
01.09.2017 więcej
Nabór na prezesa zarządu Pomorskiej SSE sp. z o.o.
Nabór na stanowisko prezesa zarządu Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.
28.08.2017 więcej
Nabór na Prezesa Zarządu Fabryki Szlifierek FAS Głowno” Sp. z o.o.
Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Szlifierek FAS
Głowno” Sp. z o.o.
18.08.2017 więcej
Nabór na stanowisko członka zarządu ds. finansowych spółki PFR S.A.
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko członka
zarządu ds. finansowych spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A.
28.07.2017 więcej
Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu BZPG „Stomil” S.A.
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Prezesa
Zarządu BZPG „Stomil” S.A.
18.07.2017 więcej
Nabór na zastępcę dyrektora Inst. Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy
Dyrektora Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur z
siedzibą w Warszawie
07.07.2017 więcej
Nabór na zastępcę dyrektora ds. administracyjno-technicznych ITME
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych Instytutu
Technologii Materiałów Elektronicznych z siedzibą w Warszawie
12.06.2017 więcej
Nabór na zastępcę dyrektora ds. ekonomicznych ITME
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Ekonomicznych Instytutu Technologii Materiałów
Elektronicznych z siedzibą w Warszawie
12.06.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się