Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór na członka zarządu Totalizatora Sportowego ds. sprzedaży
Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. wszczyna
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Członka Zarządu
odpowiedzialnego za sprzedaż, produkty i marketing.
29.05.2017 więcej
Nabór na stanowisko dyrektora Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą w Warszawie
29.05.2017 więcej
Nabór na prezesa zarządu Wałbrzyskiej SSE "Invest-Park"
Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK’’ sp. z o.o.
23.05.2017 więcej
Nabór na dwóch wiceprezesów zarządu Wałbrzyskiej SSE "Invest-Park"
Nabór na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK’’ sp. z o.o.
23.05.2017 więcej
Nabór na członka zarządu Totalizatora Sportowego
Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. wszczyna
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu
Totalizatora Sportowego odpowiedzialnego za finanse i inwestycje.
23.05.2017 więcej
Nabór na stanowisko prezesa zarządu ZAT „ARTECH” Sp. z o.o.
Nabór na stanowisko prezesa zarządu Zakładów Artykułów
Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o.
13.05.2017 więcej
Nabór na stanowisko prezesa zarządu BZPG „Stomil” S.A.
Rada Nadzorcza Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego
„Stomil” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza wszczęcie
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezesa Zarządu
25.04.2017 więcej
Nabór na dyrektora Instytutu Obróbki Plastycznej
Nabór na stanowisko dyrektora Instytutu Obróbki Plastycznej z
siedzibą w Poznaniu
24.04.2017 więcej
Nabór na członka zarządu Totalizatora Sportowego ds. marketingu
Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.wszczyna
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Członka Zarządu
odpowiedzialnego za sprzedaż, produkty i marketing
19.04.2017 więcej
Nabór na prezesa zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. wszczyna
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu
Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
19.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się