Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór na członka zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. ds. finansów i inwestycji
Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. wszczyna
postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu
odpowiedzialnego za finanse i inwestycje
19.04.2017 więcej
Nabór na Prezesa Zarządu Fabryki Szlifierek ,,FAS Głowno” Sp. z o.o.
Rada Nadzorcza Spółki Fabryka Szlifierek FAS Głowno” Sp. z
o.o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko: Prezesa Zarządu Fabryki Szlifierek ,,FAS Głowno”
Sp. z o.o.
11.04.2017 więcej
Nabór na prezesa zarządu w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich
Ogłoszenie pełnomocnika wspólnika o postępowaniu
kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa zarządu w spółce
Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
06.04.2017 więcej
Nabór na prezesa i członka zarządu Zakładów Tekstylno-Konfekcyjnych
Rada Nadzorcza Zakładów Tekstylno-Konfekcyjnych „Teofilów”
Spółka Akcyjna ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na
stanowiska: Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu ds. handlowych
21.03.2017 więcej
Nabór na stanowiska prezesa i członka zarządu "Polfa" SA
Rada Nadzorcza Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych
„Polfa” Spółka Akcyjna ogłasza postępowanie
kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz Członka
Zarządu
21.03.2017 więcej
Nabór na prezesa zarządu Zakładów Artykułów Technicznych ARTECH
Pełnomocnik Wspólnika Zakładów Artykułów Technicznych
„ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ogłasza wszczęcie
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezesa Zarządu
15.03.2017 więcej
Nabór na członka zarządu Zakładów Artykułów Technicznych ARTECH
Pełnomocnik Wspólnika Zakładów Artykułów Technicznych
„ARTECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ogłasza wszczęcie
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Członka Zarządu
15.03.2017 więcej
Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora PCA
Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji ogłasza konkurs na
stanowisko: Zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.
14.03.2017 więcej
Nabór na Prezesa Zarządu i Członka Zarządu LS Airport Services S.A.
Rada Nadzorcza LS Airport Services S.A. z siedzibą w Warszawie
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa
Zarządu oraz Członka Zarządu ds. operacyjnych LS Airport
Services S.A.
13.03.2017 więcej
Nabór na prezesa zarządu i członka zarządu spółki "Bolesławiec"
Rada Nadzorcza Spółki Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w
Bolesławcu Sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka
Zarządu.
07.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się