Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór na stanowiska prezesa zarządu i członka zarządu INOFAMA S.A.
Ogłoszenie o naborze na stanowiska: Prezesa Zarządu –
Dyrektora Generalnego oraz Członka Zarządu – Dyrektora ds.
Produkcji Spółki INOFAMA S.A. z siedzibą w Inowrocławiu
07.03.2017 więcej
Nabór na stanowisko prezesa zarządu i członka zarządu PCBC SA
Ogłoszenie o naborze na stanowiska: Prezesa Zarządu Spółki
oraz Członka Zarządu Spółki Polskie Centrum Badań i
Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie
03.03.2017 więcej
Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu Totalizatora
Sportowego Sp. z o.o.
07.02.2017 więcej
Nabór na stanowisko wiceprezesa zarządu Pomorskiej SSE sp. z o.o.
Ogłoszenie na stanowisko wiceprezesa zarządu Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.
07.02.2017 więcej
Nabór na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki ARP S.A.
Ogłoszenie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Agencja
Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.
06.02.2017 więcej
Nabór na stanowisko prezesa zarządu i członka zarządu TZF "Polfa" S.A.
Ogłoszenie na stanowiska prezesa zarządu oraz członka zarządu
Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa” Spółka
Akcyjna w Warszawie
03.02.2017 więcej
Nabór na Prezesa Zarządu COBRABiD Sp. z o.o.
Ogłoszenie na stanowisko prezesa zarządu Centralnego Ośrodka
Badawczo Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD
Sp. z o.o.
01.02.2017 więcej
Nabór na Członka Zarządu ds. Finansowania Innowacji spółki PFR S.A.
Ogłoszenie na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowania
Innowacji spółki PFR S.A. Termin składania dokumentów upływa
1 grudnia 2016 r.
17.11.2016 więcej
Nabór na na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych spółki PFR S.A.
Ogłoszenie na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych
Spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. Termin składania
dokumentów upływa 14 listopada 2016 r.
28.10.2016 więcej
Nabór na stanowisko dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji
Ogłoszenie na stanowisko dyrektora Polskiego Centrum
Akredytacji. Termin składania dokumentów upływa 20
października 2016 r.
05.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się