Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zespół do spraw Konkurencyjności Branży Farmaceutycznej
Informacje nt. Zespołu do spraw Konkurencyjności Branży
Farmaceutycznej
29.07.2016 więcej
Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce
Informacje o Międzyresortowym Zespole ds. Polityki Kosmicznej w
Polsce
29.07.2016 więcej
Międzyresortowy Zespół do spraw Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
Informacje nt. Międzyresortowego Zespołu do spraw Gospodarki o
Obiegu Zamkniętym
29.07.2016 więcej
Trójstronny Zespół Branżowy ds. Hutnictwa Żelaza, Stali i Koksownictwa
Informacje nt. Trójstronnego Zespołu Branżowego do Spraw
Hutnictwa Żelaza i Stali oraz Koksownictwa
29.07.2016 więcej
Zespół ds. Transformacji Przemysłowej
Informacje nt. Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej
29.07.2016 więcej
Zespół Trójstronny do spraw Przemysłu Lekkiego
Informacje nt. Zespołu Trójstronnego do spraw Przemysłu
Lekkiego
29.07.2016 więcej
Międzyresortowy Zespół do spraw Innowacyjności
Informacje nt. Międzyresortowego Zespołu do spraw
Innowacyjności
29.07.2016 więcej
Rada do spraw innowacyjności
Informacje nt. Rady ds. innowacyjności
29.07.2016 więcej
Zespół ds. przygotowania założeń współpracy infrastrukturalnej z ChRL
Informacje o Zespole ds. przygotowania założeń współpracy w
zakresie projektów infrastrukturalnych do realizacji z Chińską
Republiką Ludową
28.07.2016 więcej
Zespół do Spraw Negocjacji Wielostronnych w ramach WTO
Informacje o Zespole do Spraw Negocjacji Wielostronnych w ramach
Światowej Organizacji Handlu (WTO)
27.07.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się