Lista artykułów

Nazwa artykułu
Organizacja i obsługa spotkania dotyczącego Umowy Partnerstwa dla grupy maks. 85 osób w terminie 8-9 października 2015 r.
Oferty należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej do
14 września 2015 r. (poniedziałek) do końca dnia na adres
e-mail: edyta.swiderska@mir.gov.pl
07.09.2015 więcej
Sprzedaż i dostarczenie wyposażenia użytkowego pomieszczeń i drobnego sprzętu biurowego do siedziby Zamawiającego
Oferty należy złożyć w formie skanu wymaganych dokumentów
drogą elektroniczną do 17.09.2015r.włącznie na adres:
marta.kowalczyk@mir.gov.pl UWAGA: Ogłoszenie zostało
unieważnione
07.09.2015 więcej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza
ofertowego w terminie do 11 września 2015 r.: - w formie
pisemnej na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Biuro
Administracyjne ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa - lub drogą
elektroniczną na adres: adam.szczepaniak@mir.gov.pl.
04.09.2015 więcej
Przygotowanie filmu internetowego, broszury informacyjnej i plakatu
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 16
września 2015 r. na adres e-mail: agata.wroblewska@mir.gov.pl.
03.09.2015 więcej
Zakup materiałów wystawienniczych
Oferty należy składać do 8 września 2015 r. do godz. 16.00
01.09.2015 więcej
Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 10
września 2015 r. na adres e-mail: edyta.klimczak@mir.gov.pl.
31.08.2015 więcej
Organizacja i obsługa międzynarodowej konferencji
Oferty należy przesłać do 7 września 2015 r. do końca dnia
na adres e-mail: Dorota.Uryn@mir.gov.pl,
Konrad.Saganowski@mir.gov.pl.
31.08.2015 więcej
Analiza skutków ekonomicznych i społ. wprowadzenia NECA na M.Bałtyckim
Oferty należy złożyć do 3 września 2015 r. (do końca dnia)
w formie elektronicznej (skan oferty) na adres
anna.konieczna@mir.gov.pl lub za pośrednictwem faksu na numer:
22 630 14 97
28.08.2015 więcej
Sprzedaż i dostawa 2 sztuk aparatów fotograficznych z wyposażeniem
Oferty należy złożyć drogą elektroniczną do 7 września
2015 r. włącznie na adres: piotr.strzalkowski@mir.gov.pl
28.08.2015 więcej
Zapewnienie łączności alarmowej i bezpieczeństwa w obszarach morskich
Informacje należy przesłać na adres:
marek.chmielewski@mir.gov.pl do 4 września 2015 r.
28.08.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się