Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapewnienie łączności alarmowej i bezpieczeństwa w obszarach morskich
Informacje należy przesłać na adres:
marek.chmielewski@mir.gov.pl do 4 września 2015 r.
28.08.2015 więcej
Zakup materiałów wystawienniczych
Oferty należy składać do 3 września 2015 r. do godz. 16.00.
25.08.2015 więcej
Sprzedaż i dostawa materiałów elektrycznych do siedziby Ministerstwa
Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres
P.Nowak@mir.gov.pl do 4.09.2015r. (włącznie).
21.08.2015 więcej
Opracowanie logo, Księgi Znaku i Systememu Identyfikacji Wizualnej
Oferty należy przesłać do 27.08.2015 r. do godz. 16.00 na
adres e-mail: przemyslaw.rdes@mir.gov.pl.
20.08.2015 więcej
Sprzedaż i dostawę do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie obrotowych krzeseł biurowych i foteli obrotowych
Oferty należy złożyć droga mailową do dnia 28-08-2015 r.
(włącznie), na adres: piotr.strzalkowski@mir.gov.pl
20.08.2015 więcej
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Oferty należy składać w terminie do 24 sierpnia 2015 r. w
formie pisemnej lub elektronicznej.
17.08.2015 więcej
Emisja spotu reklamowego w kinach w wybranych miastach w Polsce
Szacunkową wycenę kosztów zrealizowania zamówienia należy
przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail:
karol.michalski@mir.gov.pl do 20 sierpnia 2015 r. do końca dnia.
17.08.2015 więcej
Organizacja i obsługa konferencji nt. rozwoju obszarów miejskich
Oferty należy przesłać do 25 sierpnia 2015 r. do końca dnia
na adres e-mail: monika.pietka@mir.gov.pl,
konrad.saganowski@mir.gov.pl.
17.08.2015 więcej
Opracowanie oraz druk materiałów informacyjno-promocyjnych
Oferty należy przesyłać w formie elektronicznej do: 20.08.2015
r. na e-mail: dagmara.haba-kimla@mir.gov.pl, a materiały
dodatkowe w wersji papierowej na adres ul. Wspólna 2/4, 00-926
Warszawa.
12.08.2015 więcej
Wykonanie i montaż rolet i żaluzji
Oferty należy złożyć w formie skanu wymaganych dokumentów
drogą elektroniczną do 20 sierpnia 2015 r. włącznie na adres
e-mail: marta.kowalczyk@mir.gov.pl
12.08.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się