Lista artykułów

Nazwa artykułu
Organizacja i obsługa spotkania -10-11 lipca 2015 r.
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 1 lipca
2015 r. (środa) do godz. 12.00, na adres e-mail:
agnieszka.osuch@mir.gov.pl.
26.06.2015 więcej
Sprzedaż i dostawa narzędzi i materiałów rzemieślniczych
Oferty należy złożyć na adres e-mail:
piotr.strzalkowski@mir.gov.pl do 3 lipca 2015 r.
26.06.2015 więcej
Sprzedaż i dostawa artykułów hydraulicznych
Oferty należy złożyć na adres
e-mail: piotr.strzalkowski@mir.gov.pl do 3 lipca 2015 r.
26.06.2015 więcej
Dostawa i montaż rolet do kanałów nawiewnych wentylacji ppoż.
Oferty należy złożyć drogą mailową na adres
mariusz.ochal@mir.gov.pl do 2 lipca 2015 r. do godz. 14.00.
25.06.2015 więcej
Sprzedaż i dostawa drobnego wyposażenia
Oferty należy złożyć droga mailową do 1 lipca 2015 r. na
adres: anastazja.waclawska@mir.gov.pl.
25.06.2015 więcej
Dostawa 3 szt. przełączników sieci SAN wraz modułami SFP
Oferty należy złożyć droga e-mailową na adres:
janusz.tomasik@mir.gov.pl i jan.dubaniewicz@mir.gov.pl do
30.06.2015 r. (włącznie).
22.06.2015 więcej
Zapewnienie noclegów, przewozu w obie strony, sali konferencyjnej wraz ze sprzętem technicznym oraz obsługą cateringową.
Wstępne oferty należy przesyłać do 24 czerwca 2015 r. na
adres e-mail: edyta.klimczak@mir.gov.pl
19.06.2015 więcej
Badanie efektywności kampanii społecznych
Oferty należy składać droga e-mail na adres:
Borys.Burzawa@mir.gov.pl do 25 czerwca 2015 r. do godz. 14.00.
18.06.2015 więcej
Zakup i dostawa do kart zbliżeniowych HID
Oferty należy składać droga e-mail na adres:
aleksandra.tuziak@mir.gov.pl do 16 czerwca 2015 r. do godz.
12.00.
10.06.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się