Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Nr 22/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Operational Test and
Evaluation Training Course” - ACO-NAGSF-17-14
03.03.2017 więcej
Komunikat Nr 21/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach Programu
Inwestycyjnego NATO na następujące przedsięwzięcie:
„Purchase of Alcatel-Lucent/Nokia equipment”.
28.02.2017 więcej
Komunikat Nr 20/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Airfield Namest -
Construction of the Ammunition Storage (Project
Documentation)”.
28.02.2017 więcej
Komunikat Nr 19/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Electrical works services to
SHAPE compound facilities - ACO-SH-17-04”
27.02.2017 więcej
Komunikat Nr 18/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Provision of civil works
services to SHAPE compound facilities - ACO-SH-17-05”
27.02.2017 więcej
Komunikat Nr 17/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Unarmed Guard Service for
SHAPE Headquarters - ACO-SH-17-06”
27.02.2017 więcej
Komunikat Nr 16/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Provision of electrical
supplies and equipment to SHAPE HQs - ACO–SH–17-07”
27.02.2017 więcej
Komunikat Nr 15/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Replacement of the cooling
system for the SHAPE Command Centre (SCC) diesel generators -
ACO-SH-17-12”
27.02.2017 więcej
Komunikat Nr 14/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach Programu
Inwestycyjnego NATO na następujące przedsięwzięcie:
„Maintenance Service Contract for Data Centre at Lago
Patria”.
21.02.2017 więcej
Komunikat Nr 13/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
przedsięwzięcie: „Implementation of sub-project 5HQ27010-2
Ancillary Equipment, sub-projects: Vehicle Maintenance Ramps (1G)
and Workshops Tools
20.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się