Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Nr 11/18
Biuro Wsparcia Współpracy Organizacji Nauki i Technologii NATO
informuje o zamiarze ogłoszenia przetargów na zapewnienie
„Usług wydawniczych” dla jej naukowych publikacji
26.02.2018 więcej
Komunikat Nr 10/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) rozpoczęła
poszukiwanie wykonawcy, któremu udzielony zostanie kontrakt w
ramach przedsięwzięcia: „Support to the RS AM and NCIA DHS
and Portals”.
12.02.2018 więcej
Komunikat Nr 71a/17
Agencja Komunikacji i Informacji NATO przekazała nowe informacje
w związku z przedsięwzięciem: „Advisory and Assistance
Services”.
12.02.2018 więcej
Komunikat Nr 9/18
Kwatera Główna NATO Airborne Early Warning and Control Force
informuje o zamiarze zaproszenia do międzynarodowego przetargu
na dostawę produktów żywnościowych.
07.02.2018 więcej
Komunikat Nr 8/18
Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE) informuje o
zamiarze zaproszenia do międzynarodowego przetargu na dostawę
odznaczeń NATO.
06.02.2018 więcej
Komunikat Nr 7/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO rozpoczęła poszukiwanie
wykonawcy na przedsięwzięcie: „Provision of optical transport
services (OTS) services for multiple locations”.
05.02.2018 więcej
Komunikat Nr 6/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przekazała nowe
informacje na temat przedsięwzięcia: „The Upgrade of the
Geographical Information Service”.
18.01.2018 więcej
Komunikat Nr 5/18
Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE) poszukuje
wykonawcy, któremu udzielony zostanie kontrakt w ramach
przedsięwzięcia: „Provision of civil works services to SHAPE
compound facilities”.
16.01.2018 więcej
Komunikat Nr 4/18
Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE) poszukuje
wykonawcy, któremu udzielony zostanie kontrakt „Refurbishment
of the existing synthetic running track and sports field”.
16.01.2018 więcej
Komunikat Nr 3/18
Ministerstwo Obrony Estonii poszukuje wykonawcy, któremu
udzielony zostanie kontrakt w ramach przedsięwzięcia: „NATO
Cyber Range Capability 9C0121”.
16.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się