Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Nr 70/15
Świadczenie publicystycznych i audio-wizualnych usług mających
na celu wsparcie misji i działań Wydziału Dyplomacji
Publicznej, Sekcji Usług Komunikacyjnych NATO – nr ref.: RFP
2015-6203
27.01.2016 więcej
Komunikat Nr 67/15
Zapewnienie przechowywania dokumentacji archiwalnej operacji NATO
„International Security Assistance Force” (ISAF) i misji
„Resolute Support” – nr ref.: IFB-CO-14042-OPL
27.01.2016 więcej
Komunikat Nr 65/15
Przekształcenie ogólnego systemu komunikacji NATO (NGCS) w
dużym stopniu opartego na obwodach elektronicznych w całkowicie
połączoną sieć protokołu internetowego (IP)
27.01.2016 więcej
Komunikat Nr 60/15
Dostarczenie sprzętu i usług w ramach projektu ITM Mitigation
Measures (ITM-M)
27.01.2016 więcej
Komunikat Nr 42/15
Dostarczenie systemu rozpoznania radioelektronicznego COINS –
etap III
27.01.2016 więcej
Komunikat Nr 11/15
Udzielenie zamówienia na przeprowadzenie niezależnej oceny
osiągów działania i możliwości w zakresie dowodzenia i
kontroli
27.01.2016 więcej
Komunikat Nr 7/15
Dostarczenie sprzętu łączności, MRL i w relacji okręt-brzeg
(BRASS) w Bułgarii
27.01.2016 więcej
Komunikat Nr 04/14
Modernizacja infrastruktury łączności i komunikacji
elektronicznej w NATO. Przetarg Nr IFB-CO-13703-ITM.
27.01.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się