Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Nr 2/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO poszukuje wykonawcy
przedsięwzięcia: „SHAPE Audio/Video, Video Teleconference,
Interpretation & Conference Room Equipment and Public Address
System Support”
15.01.2018 więcej
Komunikat Nr 1/18
Agencja Komunikacji i Informacji NATO rozpoczęła poszukiwanie
wykonawcy, któremu udzielony zostanie kontrakt w ramach
przedsięwzięcia: „Land Mobile Radio Maintenance”.
15.01.2018 więcej
Komunikat Nr 85/17
Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej poszukuje wykonawcy na
przedsięwzięcie: „Airfield Caslav – restoration RWY, TWYs,
aircraft parking platforms and modernisation of airfield
lighting”.
21.12.2017 więcej
Komunikat Nr 84/17
Sztab Generalny Wojsk Lotniczych Grecji zamierza ogłosić
przetarg: „RESTORE INSTRUMENT LANDING SYSTEM (ILS) AT AKTION
A/B ” (PR-173N) (Serial 2014/5AF06433-00)
20.12.2017 więcej
Komunikat Nr 83/17
Ministerstwo Rozwoju informuje, że NCI Agency zamierza ogłosić
przetarg Alliance And Missions Identification System (Amis)
Version 2 For Resolute Support (Rs) – Mobile Access
Verification System.
04.12.2017 więcej
Komunikat Nr 82/17
Przetargi dotyczące modernizacji rurociągów NATO
24.11.2017 więcej
Komunikat Nr 81/17
Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO w Brukseli przekazało
ogłoszenie o zaproszeniu do przetargu: THE UPRGRADE OF THE
GEOGRAPHICAL INFORMATION SERVICE
13.11.2017 więcej
Komunikat Nr 80/17
Poszukiwanie wykonawcy, któremu udzielony zostanie kontrakt w
ramach przedsięwzięcia: „Provision of Service Oriented
Architecture & Identity Management Platform (SOA & IdM)”
06.11.2017 więcej
Komunikat Nr 79/17
Ministerstwo Obrony Estonii ogłosiło informację o zamiarze
ogłoszenia przetargu na projekt w Estonii
30.10.2017 więcej
Komunikat Nr 78/17
Badanie rynku w ramach przedsięwzięcia „Provide SATCOM Ground
Segment Electronic Protective Measures (EPM) Modem System”
25.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się