Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Nr 77/17
Międzynarodowy przetarg w ramach NATO na następujące
przedsięwzięcie: „National Call for Bids for NATO Security
Investment Projects in the Netherlands”
17.10.2017 więcej
Komunikat Nr 76/17
Zaproszenie do składania ofert w planowanym przedsięwzięciu:
„NATO Executive Development Programme”.
13.10.2017 więcej
Komunikat Nr 74b/17
Nowe informacje dotyczące poszukiwania wykonawców, którym
udzielone zostaną kontrakty w ramach przedsięwzięcia:
„Provide New NATO Messaging Service”
13.10.2017 więcej
Komunikat Nr 75/17
Międzynarodowy przetarg „International Competitive Bidding, to
provide Croatia Ship-Shore-Ship Buffer”
13.10.2017 więcej
Komunikat Nr 74a/17
Dodatkowe informacje dotyczące poszukiwania wykonawców,
którym udzielone zostaną kontrakty w ramach przedsięwzięcia:
„Provide New NATO Messaging Service”
11.10.2017 więcej
Komunikat Nr 74/17
Agencja Komunikacji i Informacji NATO rozpoczęła poszukiwanie
wykonawców, którym udzielone zostaną kontrakty w ramach
przedsięwzięcia: „Provide New NATO Messaging Service”
06.10.2017 więcej
Komunikat Nr 73/17
Zaproszenie do składania ofert w planowanym przedsięwzięciu:
„Management Advisory Services – Framework Agreement”
05.10.2017 więcej
Komunikat Nr 26a/17
Ogłoszenie o następnym etapie badaniu rynku przed ogłoszeniem
przetargu: NATO Air Command and Control System/Ballistic Missile
Defence Programmes
29.09.2017 więcej
Komunikat Nr 72/17
Poszukiwany wykonawca w ramach przedsięwzięcia: „Provision of
Body Armour, Clothing and Chemical, Biological, Radiological, and
Nuclear equipment for deploying civilians”
27.09.2017 więcej
Komunikat Nr 71/17
gencja Komunikacji i Informacji NATO rozpoczęła poszukiwanie
wykonawców, którym udzielone zostaną kontrakty w ramach
przedsięwzięcia:„Advisory and Assistance Services”
26.09.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się