Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Nr53a/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
przedsięwzięcie: „Provision of leased cars in AIRCOM Combined
Air Operations Centres (CAOC) located in Uedem (Germany) and in
Torrejon (Spain)”
26.09.2017 więcej
Komunikat nr 70/17
Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) ogłosiła konkurs
dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz środowisk
naukowych na przedstawienie swoich najnowocześniejszych
technologii
20.09.2017 więcej
Komunikat Nr 69/17
Zaproszenie do składania ofert w planowanym przedsięwzięciu:
„Training services for the NATO-Kyrgyzstan Resettlement
Programme – Framework Agreement”
18.09.2017 więcej
Komunikat Nr 68/17
Międzynarodowy przetarg organizowany przez rząd Republiki
Federalnej Niemiec w ramach NATO na następujące
przedsięwzięcie „ACCS Voice Communication System (VCS)
Enhancement for CAOC Uedem”
15.09.2017 więcej
Komunikat Nr 67/17
Badanie rynku w ramach przedsięwzięcia „Replacement and
Enhancement of Communication and Information Systems”
14.09.2017 więcej
Komunikat Nr 66/17
Zaproszenie do składania ofert w planowanym przedsięwzięciu:
„Training services for the NATO-Ukraine Resettlement Programme
- Framework Agreement”
13.09.2017 więcej
Komunikat Nr 65/17
Międzynarodowy przetarg w ramach NATO na następujące
przedsięwzięcie: „Provisions of Backup Systems to STO Centre
for Maritime Research and Experimentation (CMRE)”
08.09.2017 więcej
Komunikat Nr 64/17
Międzynarodowy przetarg w ramach NATO na następujące
przedsięwzięcie: „Lease of reprographic and finishing
equipment for SHAPE and JFCBS HQs”
08.09.2017 więcej
Komunikat Nr 63a/17
Międzynarodowy przetarg w ramach Programu Inwestycyjnego NATO:
„NATO Standardization Office (NSO) CONSULTANCY SUPPORT” -
przebudowa i utrzymanie strony internetowej NSO
06.09.2017 więcej
Komunikat Nr 63/17
Międzynarodowy przetarg w ramach Programu Inwestycyjnego NATO na
następujące przedsięwzięcie: „NATO Standardization Office
(NSO) CONSULTANCY SUPPORT”
25.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się