Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Nr 62/17
Międzynarodowy przetarg w ramach Programu Inwestycyjnego NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Evolution for Functional
Services for Logistics C2 (LOG FS Evolution 1)” – Nr
IFB-CO-14621-LOGFS
17.08.2017 więcej
Komunikat Nr 61/17
Międzynarodowy przetarg w ramach Programu Inwestycyjnego NATO:
„Satellite Personal Communications Services for Operational
Liaison and Reconnaissance Teams (OLRT)” – Nr
IFB-CO-14602-OLRT
16.08.2017 więcej
Komunikat Nr 60/17
Międzynarodowy przetarg w ramach Programu Inwestycyjnego NATO na
następujące przedsięwzięcie: „NATO (KFOR) Maintenance
Support Contract in Film City, Pristina, Kosovo” – Nr ACO
-KFOR-17-29
10.08.2017 więcej
Komunikat Nr 59/17
Międzynarodowy przetarg na następujące przedsięwzięcie:
„Provision of IT Professional Support Services to STO Centre
for Maritime Research and Experimentation (CMRE)” – Nr IFIB
CMRE-17-002
09.08.2017 więcej
Komunikat Nr 58/17
Program Inwestycyjny NATO - „Provision of Cleaning, Porterage
and Custodial Services to NATO STO Centre for Maritime Research
and Experimentation (CMRE), in La Spezia - Italy” – Nr IFIB
CMRE-17-009
09.08.2017 więcej
Komunikat Nr 57/17
Zaproszenie do składania ofert w planowanym przedsięwzięciu:
Request For Proposal (RFP) 2017/19501 – “Two Retail
Concessions in the New NATO Headquarters (NNHQ) Staff Centre"
07.08.2017 więcej
Komunikat Nr 54/17
Ogłoszenie przez USA międzynarodowego przetargu na „General
Architect and Engineering (A-E) Services for the Project to
Provide Army Prepositioned Stock (APS) Facilities in Poland –
Powidz”
28.07.2017 więcej
Komunikat Nr 56/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach Programu
Inwestycyjnego NATO na przedsięwzięcie: „CA Licences
Maintenance for all NATO-owned, NATO-operated CA services” –
Nr IFB-NCIA-NSII-17-11
28.07.2017 więcej
Komunikat Nr 55/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach Programu
Inwestycyjnego NATO na następujące przedsięwzięcie:
„Various SATCOM Equipment” - Nr IFB-NCIA-NSII-17-12. Termin
składania ofert mija 12 października 2017 r. o godz. 17:30 CET
28.07.2017 więcej
Komunikat Nr 53/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
przedsięwzięcie: „Provision of leased cars in AIRCOM Combined
Air Operations Centres (CAOC) located in Uedem (Germany) and in
Torrejon (Spain)”
27.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się