Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Nr 52/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Waste Collection and Disposal
Services at JFC Naples, Lago Patria, Giugliano, Italy”
-NrACO-NAP-17-27
20.07.2017 więcej
Komunikat Nr 51/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Provide Hot Cargo Apron”
Otopeni Military Airfield – Projekt Nr 3AF35012
19.07.2017 więcej
Komunikat Nr 50/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Provision of Vehicle Spare
Parts service at HQ RESOLUTE SUPPORT (RS), Kabul (AFG)” - Nr
FIB-ACO-BRU-17-26
17.07.2017 więcej
Komunikat Nr 49/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Observation Class Remotely
Operated Vehicle” nr IFIB CMRE-17-007
11.07.2017 więcej
Komunikat Nr 48/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Restore POL Operations
Control Centre (Building 21), GermanyGeilenkirchen (E-3A)
Airfield”
06.07.2017 więcej
Komunikat Nr 47/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Grounds Maintenance Services
at JFC Naples - Lago Patria, Giugliano, Italy” -NrACO-NAP-17-25
05.07.2017 więcej
Komunikat Nr 45/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Pest Control, Rodent
Extermination and Disinfestation Services at JFC Naples - Lago
Patria, Giugliano, Italy”
04.07.2017 więcej
Komunikat Nr 46/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Provide SOC Load Building
Equipment (CP 5A0156)” Project 5HQ27010-3, NOI JBR17019
04.07.2017 więcej
Komunikat Nr 44/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach Programu
Inwestycyjnego NATO na następujące przedsięwzięcie:
„Renewal of licences Splunk and Firemon” – Nr
IFB-NCIA-CS-17-09
03.07.2017 więcej
Komunikat Nr 43/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach Programu
Inwestycyjnego NATO na „Transportation Services (Shuttle)
during exercises to HQ AIRCOM” – Nr ACO-RAM-17-24 (AC-17-07)
27.06.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się