Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Nr 42/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach Programu
Inwestycyjnego NATO na „Photocopier Rental Services at HQ
AIRCOM and two sub-commands” – Nr ACO-RAM-17-23 (AC-17-05)
27.06.2017 więcej
Komunikat Nr 41/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach Programu
Inwestycyjnego NATO na następujące przedsięwzięcie:
„Maintenance services at HQ AIRCOM – Germany” – Nr
ACO-RAM-17-21 (AC-17-04)
27.06.2017 więcej
Komunikat Nr 40/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach Programu
Inwestycyjnego NATO na przedsięwzięcie: „CUSTODIAL CLEANING
SERVICES AT JFC NAPLES - LAGO PATRIA, GIUGLIANO, ITALY” – Nr
ACO-NAP-17-22
22.06.2017 więcej
Komunikat Nr 39/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Maintenance Service Contract
for Data Centre at JFTC Bydgoszcz, Poland” –
IFB-NCIA-NCBY-17-08
21.06.2017 więcej
Komunikat Nr 38/17
Ogłoszenie o badaniu rynku w przemyśle: "Market Survey Request
for Industry List CIS Security Architecture and Implementation"
20.06.2017 więcej
Komunikat Nr 37/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Provision of Cable Supply,
Installation and Maintenance” – IFB-NCIA-CSU M-17-07
19.06.2017 więcej
Komunikat Nr 36/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Provision of a Lease Vehicles
Fleet at HQ JFC Brunssum (HQ JFCBS), The Netherlands” Nr
IFIB-ACO-BRU-17-18
19.06.2017 więcej
Komunikat Nr 35/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Provision of maintenance and
repair services for JFCBS vehicles” Nr IFIB-ACO-BRU-17-19
19.06.2017 więcej
Komunikat Nr 34/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach Programu
Inwestycyjnego NATO na następujące przedsięwzięcie:
„Provide vehicle and personnel utility crossings (CP 5A0156)”
02.06.2017 więcej
Komunikat Nr 33/17
Informacja o przedłużeniu terminu do korespondencji pn.
„Request for Information (RFI) 2017-18542- Concession for
Medical and Dental Centre in the New NATO Headquarters -
Extension of Response Date”
18.05.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się