Lista artykułów

Nazwa artykułu
Komunikat Nr 32/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Provision of Electricity and
Natural Gas for JFC Naples, Lago Patria” -ACO-NAP-17-17
17.05.2017 więcej
Komunikat Nr 31/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach NATO na
następujące przedsięwzięcie: „Provision of windows cleaning
services at HQ JFC Brunssum, The Netherlands” -
IFIB-ACO-BRU-17-13
13.05.2017 więcej
Komunikat Nr 30/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu w ramach Programu
Inwestycyjnego NATO na następujące przedsięwzięcie:
„Provide Hot Cargo Apron” at Otopeni Military Airfield,
Romania – Project 3AF35012
11.05.2017 więcej
Komunikat Nr 29/17
ogłoszenie o badaniu rynku przed ogłoszeniem przetargu: Market
Survey Request for Informatio 2nd RELEASE CIS Services for NATO
Resolute Support Mission in Afghanistan NCI Agency Ref:
MS-14425-RS-2
26.04.2017 więcej
Komunikat Nr 28/17
Ogłoszenie międzynarodowego przetargu na następujące
przedsięwzięcie: „IT Modernization Mitigation Horizon 3 -
Procurement of Hardware and Software, Standard User Equipment -
IFB-CO-14553-ITM-M
25.04.2017 więcej
Komunikat Nr 27/17
Ogłoszenie o wstępnym zaproszeniu do składania ofert w
planowanym przedsięwzięciu: Runway Improvements / NAICS: 237310
– Airport Runway Construction / Lask Airbase, Poland
31.03.2017 więcej
Komunikat Nr 26/17
Ogłoszenie o badaniu rynku przed ogłoszeniem przetargu NATO Air
Command and Control Programme/Ballistic Missile Defence Programme
22.03.2017 więcej
Komunikat Nr 25/17
Międzynarodowy przetarg w ramach NATO na następujące
przedsięwzięcie: „Provision of Human Resources Data Services
(HRDS) Support at SHAPE Headquarters” – Nr ACO-SH-17-11
22.03.2017 więcej
Komunikat Nr 24/17
Ogłoszenie dot. międzynarodowego przetargu: “Provide POWER
GENERATION SYSTEM for the Deployable Sensors Branch”
17.03.2017 więcej
Komunikat Nr 23/17
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
planuje przetarg międzynarodowy na „MPS/Lotnisko–Lotnisko
Mińsk Mazowiecki -Modernizacja i budowa lotniskowego składu
paliw lotniczych”
07.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się