Lista artykułów

Nazwa artykułu
Szacowaniu wartości zamówienia dotyczącego opracowanie publikacji
Szacowaniu wartości zamówienia dotyczącego opracowanie
publikacji o roboczym tytule: „Zrównoważona mobilność w
planowaniu przestrzennym”
09.08.2019 więcej
Ekspertyza w zakresie rynku budownictwa w Polsce
Przygotowanie ekspertyzy o roboczym tytule „Czynniki
wpływające na funkcjonowanie rynku budowlanego, podaż usług
budowlanych oraz ceny robót i obiektów budowlanych”.
07.08.2019 więcej
Publikacja obwieszczeń prasowych
Publikacja obwieszczeń prasowych w wybranych tytułach prasy
lokalnej na terenie całego kraju oraz w prasie ogólnopolskiej
02.08.2019 więcej
Poradnik dot. Ustawy o zapewnianiu dostępności
Poradnik na temat Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami
29.07.2019 więcej
Organizacja konferencji "POIiŚ o przeszłości"
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji
„POIiŚ o przeszłości”.
26.07.2019 więcej
Osoba na umowę zlecenie do Wydz. Decyzji Administracyjnych i Odwołań
Poszukujemy osoby na umowę zlecenie do Wydziału Decyzji
Administracyjnych i Odwołań w Departamencie Programów Wsparcia
Innowacji i Rozwoju.
23.07.2019 więcej
Sprzedaż i dostarczenie różnorodnego sprzętu AGD
sprzedaż i dostarczenie różnorodnego sprzętu AGD
19.07.2019 więcej
Administrowanie platformą e-learningową
Oszacowanie wartości planowanego zamówienia na administrowanie
platformą e-learningową, wyprodukowanie i aktualizację
szkoleń oraz pełne dostosowanie platformy i szkoleń do
standardu WCAG 2.0
16.07.2019 więcej
Sprzedaż i dostawa drabin i platform roboczych
Sprzedaż i dostawa drabin i platform roboczych
16.07.2019 więcej
Przygotowanie Programu Współpracy Polska-Słowacja 2021-2027
W związku z planowanym wszczęciem przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
mającego na celu przygotowanie programu współpracy
transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską i Słowacją
(Program).
11.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się