Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konserwacja oraz dokonywanie awaryjnych napraw bram oraz szlabanów
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zwraca się z prośbą o
przesłanie, w ramach procedury rozeznania rynku, oferty na
„Konserwację oraz dokonywanie awaryjnych napraw bram oraz
szlabanów  zainstalowanych na terenie Ministerstwa przy ul.
Wspólnej 2/4 w Warszawie”.
11.07.2019 więcej
Organizacja seminarium "Przeciwdziałanie nadużyciom w POIiŚ"
Organizacja i obsługa dwudniowego seminarium "Przeciwdziałanie
nadużyciom w POIiŚ"
04.07.2019 więcej
Sukcesywna sprzedaż i dostarczenie różnorodnego sprzętu AGD
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania
ofert na sukcesywną sprzedaż i dostarczenie różnorodnego
sprzętu AGD
01.07.2019 więcej
Organizacja konferencji "POIiŚ o przeszłości"
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji
„POIiŚ o przeszłości”.
28.06.2019 więcej
Organizacja seminarium "Przeciwdziałanie nadużyciom w POIiŚ"
Organizacja seminarium "Przeciwdziałanie nadużyciom w POIiŚ"
21.06.2019 więcej
Rozeznanie rynku dotyczące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu w planowaniu przestrzennym
Mitygacja i adaptacja do zmian klimatu w planowaniu przestrzennym
19.06.2019 więcej
Organizacja warsztatów dot. kierunków wspierania innowacji w Polsce
Opracowanie koncepcji oraz zorganizowanie i przeprowadzenie
warsztatów eksperckich z zakresu zasadnych kierunków wspierania
innowacji w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027
29.05.2019 więcej
Organizacja konferencji "POIiŚ dla przeszłości"
Organizacja i obsługa konferencji poświęconej odkryciom i
pracom archeologicznym prowadzonym na projektach POIiŚ
28.05.2019 więcej
Organizacja cyklu szkoleń - ocena oddziaływania na środowisko
Zorganizowanie cyklu szkoleń pn. Procedura oceny oddziaływania
na środowisko i jej ostatnie zmiany w kontekście wymagań
wniosku o dofinansowaniu w POIŚ
27.05.2019 więcej
Ekspertyza dotycząca polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej
Ekspertyza dotycząca wyzwań i szans polsko-niemieckiej
współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej na lata 2021-2027
24.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się