Lista artykułów

Nazwa artykułu
Opieka dzienna nad dziećmi pracowników ministerstwa
Świadczenie usług polegających na sprawowaniu opieki dziennej
nad dziećmi pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
20.05.2019 więcej
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu z zakresu innowacji i CSR
Przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego warsztatu dla
przedsiębiorstw z zakresu tematyki innowacji i społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw
17.05.2019 więcej
Ekspertyza w zakresie strategii wspierania modernizacji budynków
Ekspertyza dot. określenia opłacalnych podejść do
modernizacji i strefy klimatycznej z uwzględnieniem ewentualnych
właściwych punktów aktywacji w cyklu życia budynku
15.05.2019 więcej
Ekspertyza dot. nowelizacji metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
Ekspertyza w zakresie zmian metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
15.05.2019 więcej
Zakup i dostawa ołówków/długopisów ekologicznych z nasionami roślin
Sprzedaż i dostawa ołówków ekologicznych z nasionami roślin
10.05.2019 więcej
Opracowanie i realizacja kampanii edukacyjnej skierowanej do młodzieży
Oszacowanie wartości zamówienia na opracowanie i realizację
kampanii edukacyjnej skierowanej do młodzieży
08.05.2019 więcej
Weryfikacja wniosków w ramach Działania 2.19, 4.1 oraz 4.2 POWER
Weryfikacja wniosków o płatność wraz z analizą pogłębioną
oraz kontrolą zamówień publicznych w ramach Działania 2.19,
4.1 oraz 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER)
07.05.2019 więcej
Wykonanie sesji zdjęciowych projektów dofinansowanych ze środków UE
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie sesji zdjęciowych
projektów dofinansowanych ze środków unijnych (minimum 40
sesji zdjęciowych na obszarze całej Polski).
19.04.2019 więcej
Pilotaż standardu baz danych planistycznych
Pilotaż standardu baz danych planistycznych
16.04.2019 więcej
Kompleksowa organizacja pikniku promującego polsko-czeską współpracę
Kompleksowa organizacja i obsługa pikniku promującego
osiągnięcia polsko-czeskiej współpracy transgranicznej
15.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się