Lista artykułów

Nazwa artykułu
Organizacja szkolenia "Savoir vivre w pracy urzędnika"
Organizacja szkolenia dla pracowników Ministerstwa Inwestycji i
Rozwoju pn."Savoir vivre w pracy urzędnika czyli zasady kultury
i etyki w praktyce"
12.04.2019 więcej
Realizacja 62 kontroli projektów i 53 wizyt w ramach PO WER
Oszacowanie wartości zamówienia na realizację maksymalnie 62
kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) i maksymalnie 53 wizyt monitoringowych
w ramach PO WER
12.04.2019 więcej
Przygotowanie albumu, filmów i podstron dot. Funduszy Europejskich
Przygotowanie albumu prezentującego wybrane innowacyjne projekty
dofinansowane z Funduszy Europejskich, przygotowanie na ich temat
filmów i podstron do strony internetowej
09.04.2019 więcej
Organizacja wyjazdowych posiedzeń Komitetu Monitorującego POiŚ
Przygotowanie, organizacja i obsługa dwóch wyjazdowych
posiedzeń Komitetu Monitorującego Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
09.04.2019 więcej
Produkcja materiału filmowego o projektach EWT i EIS
Produkcja materiału filmowego o projektach Europejskiej
Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa
02.04.2019 więcej
Kompleksowa organizacja i obsługa rajdu rowerowego
Kompleksowa organizacja i obsługa rajdu rowerowego
28.03.2019 więcej
Organizacja szkolenia - Savoir vivre w pracy urzędnika
Kompleksowa organizacja szkolenia dla pracowników Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju pn. Savoir vivre w pracy urzędnika czyli
zasady kultury i etyki w praktyce
27.03.2019 więcej
Koncepcja programowa konferencji nt. roli wzornictwa przemysłowego
Opracowanie i realizacja koncepcji programowej konferencji na
temat roli wzornictwa przemysłowego w rozwoju mikro-, małych i
średnich przedsiębiorstw
26.03.2019 więcej
Przeprowadzenie szkolenia dot. procedury oceny oddziaływania na środowisko
Przeprowadzenie szkolenia pn. Procedura oceny oddziaływania na
środowisko i jej ostatnie zmiany w kontekście wymagań wniosku
o dofinansowaniu z POIŚ 2014-2020
20.03.2019 więcej
Dzierżawa bezbutlowych urządzeń filtrujących i uzdatniających wodę
Dzierżawę nowych, bezbutlowych urządzeń filtrujących i
uzdatniających wodę wodociągową na okres 24 miesięcy
11.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się