Lista artykułów

Nazwa artykułu
14.07.2015 więcej
Wykonanie poradnika
Oferty należy przesyłać w wersji papierowej oraz
elektronicznej do 28 lipca 2015 r. do godz. 16.00.
14.07.2015 więcej
Organizacja i obsługa spotkania warsztatowego z przedstawicielami regionów Polski Wschodniej
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 15 lipca
2015 r. (środa) do godz. 16:00 na adres
e-mail:izabela.nepelska-losik@mir.gov.pl.
14.07.2015 więcej
Szkolenie zamknięte z obsługi narzędzia Adobe Captivate
Oferty należy przesyłać do 17 lipca 2015 r. do godz. 23.59 na
adres e-mail: cst@mir.gov.pl.
10.07.2015 więcej
Analiza uwarunkowań do ratyfikacji przez Polskę konwencji BWM
Oferty należy złożyć do 22 lipca 2015 r., do godz. 16.15 w
formie elektronicznej (skan oferty) na adres
anna.konieczna@mir.gov.pl lub za pośrednictwem faksu na numer:
22 630 14 97.
10.07.2015 więcej
Sprzedaż i dostawę narzędzi i materiałów rzemieślniczych
Oferty należy złożyć na adres e-mail:
piotr.strzalkowski@mir.gov.pl do 17 lipca 2015 r. (włącznie).
09.07.2015 więcej
Zidentyfikowanie obszarów strategicznej interwencji państwa
Oferty prosimy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:
anna.skwara@mir.gov.pl do 31 lipca 2015 r.
09.07.2015 więcej
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Oferty należy składać na adres e-mail:
robert.seruga@mir.gov.pl do 17 lipca 2015 r. do godz. 12.00.
09.07.2015 więcej
Organizacja i obsługa międzynarodowej konferencji
Uwaga: Rozeznanie rynku zostało anulowane.
08.07.2015 więcej
Analiza rynku pracy marynarzy w UE w latach 2007 – 2014.
Oferty należy przesłać na adres poczty
elektronicznej:monika.tomaszewska@mir.gov.pl do 24 lipca 2015 r.,
do godziny 14.00, wpisując w temacie „Analiza rynku pracy
marynarzy”.
08.07.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się