Lista artykułów

Nazwa artykułu
Organizacja i obsługa spotkania warsztatowego z przedstawicielami regionów Polski Wschodniej
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 10 lipca
2015 r. (piątek) do godz. 12:00.
07.07.2015 więcej
Świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi konferencji
Oferty należy przesłać do 13.07.2015 r. do godz. 16.00 na
adres e-mail: przemyslaw.rdes@mir.gov.pl.
02.07.2015 więcej
Sprzedaż i dostarczenie elektronarzędzi oraz akcesoriów elektrycznych
Oferty należy złożyć drogą elektroniczną do 10 lipca 2015
r. (włącznie) na adres: piotr.strzalkowski@mir.gov.pl
02.07.2015 więcej
Wymiana oświetlenia oraz naprawy instalacji elektrycznej na wysokości
Oferty należy złożyć drogą mailową na adres
Piotr.Strzalkowski@mir.gov.pl do 10.07.2015 r. włącznie.
02.07.2015 więcej
Kompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w okresie 2015-2016
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 9 lipca
2015 r. na adres e-mail: malgorzata.makowska@mir.gov.pl.
30.06.2015 więcej
Usługa koncepcyjno-graficzna w zakresie wsparcia realizacji zadań informacyjno-promocyjnych
Oferty należy przesłać do 6 lipca 2015 r. do godz. 16.00 na
adres e-mail: przemyslaw.rdes@mir.gov.pl.
30.06.2015 więcej
Zorganizowanie warsztatów dotyczących rewitalizacji miast
Informacje należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres
e-mail: katarzyna.joachimek-rzepczak@mir.gov.pl w terminie do 1
lipca 2015 r., do końca dnia.
29.06.2015 więcej
Organizacja i obsługa spotkania -10-11 lipca 2015 r.
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do 1 lipca
2015 r. (środa) do godz. 12.00, na adres e-mail:
agnieszka.osuch@mir.gov.pl.
26.06.2015 więcej
Sprzedaż i dostawa narzędzi i materiałów rzemieślniczych
Oferty należy złożyć na adres e-mail:
piotr.strzalkowski@mir.gov.pl do 3 lipca 2015 r.
26.06.2015 więcej
Sprzedaż i dostawa artykułów hydraulicznych
Oferty należy złożyć na adres
e-mail: piotr.strzalkowski@mir.gov.pl do 3 lipca 2015 r.
26.06.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się