Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykonanie prac polegających na monitorowaniu mediów
Wykonanie prac polegających na monitorowaniu mediów (prasy,
radia, telewizji i Internetu) dla potrzeb Ministerstwa Inwestycji
i Rozwoju
27.12.2018 więcej
Analiza skutków finansowych montażu dźwigów osobowych
Oszacowanie wartości opracowania analizy określającej skutki
finansowe wprowadzenia obowiązku montażu dźwigów osobowych
lub osobowo-towarowych w nowobudowanych budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych
27.12.2018 więcej
Zastępstwo procesowe dla Dep. Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
Uwaga! Wydłużony termin składania ofert do 8 stycznia 2019 r.
Zastępstwo procesowe dla Departamentu Programów Wsparcia
Innowacji i Rozwoju, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
19.12.2018 więcej
Dostawa telewizorów 40” - 5 szt
Dostawa do dnia 21-12-2018 r. telewizorów 40” - 5 szt
15.12.2018 więcej
Doradztwo techniczne na rzecz podmiotu publicznego
Doradztwo techniczne na rzecz podmiotu publicznego, w celu wyboru
partnera prywatnego dla realizacji projektu ”Zagospodarowanie
dzielnicy Nowy Port w Gdańsku”
11.12.2018 więcej
Opracowanie i realizacja kampanii edukacyjnej skierowanej do młodzieży
Oszacowanie wartości zamówienia na opracowanie i realizację
kampanii edukacyjnej skierowanej do młodzieży
04.12.2018 więcej
Projekt broszury i realizacja materiału filmowego 2D z elementami 3D
Zaprojektowanie broszury oraz stworzenie koncepcji i realizacja
materiału filmowego 2D z elementami 3D
26.11.2018 więcej
Opracowanie metodologii szacowania luki finansowej - dialog techniczny
Zakup usług polegających na opracowaniu metodologii szacowania
luki finansowej w obszarach polityki rozwoju wraz z przykładem
szacowania tej luki - dialog techniczny
21.11.2018 więcej
Doradztwo prawne dla IZ POWER
Świadczenie usług doradztwa prawnego dla Instytucji
Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ
PO WER)
20.11.2018 więcej
Zamówienie na system rozpoznawania tablic rejestracyjnych
Zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów,
urządzeń, instalacja (wdrożenie, szkolenie pracowników) oraz
konfiguracja systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych
19.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się