Lista artykułów

Nazwa artykułu
Szkolenia dot.wybranych metod szacowania złożoności oprogramowania
Przeprowadzenie dwóch szkoleń na temat wybranych metod
szacowania złożoności oprogramowania dla maksymalnie 20
pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
26.02.2019 więcej
Organizacja i obsługa konferencji inaugurującej pilotaż dot. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji
inaugurującej pilotaż dot. Planów Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej (SUMP). Konferencja zaplanowana została na 15 kwietnia
2019 r. w Warszawie. Liczba uczestników: ok. 200 osób.
25.02.2019 więcej
Przygotowanie broszury dot. projektów z Programu Polska Wschodnia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie broszury
prezentującej wybrane projekty dofinansowane z Programu Polska
Wschodnia 2014-2020
21.02.2019 więcej
Dostawa dekoracji kwiatowych, choinek, środków ochrony roślin
Zakup i dostawa dekoracji kwiatowych (wiązanek, bukietów,
ikeban, wieńców, kwiatów doniczkowych, itp.) oraz choinek,
środków ochrony roślin, ziemi do roślin.
21.02.2019 więcej
Analiza skutków wprowadzenia obowiązku montażu dźwigów osobowych
Opracowanie analizy określającej skutki wprowadzenia obowiązku
montażu dźwigów osobowych lub osobowo-towarowych w
nowobudowanych niskich, mieszkalnych wielorodzinnych oraz
użyteczności publicznej
19.02.2019 więcej
Szkolenie dla pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
Kompleksowa organizacja szkolenia dla pracowników Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju pn. Savoir vivre w pracy urzędnika czyli
zasady kultury i etyki w praktyce
18.02.2019 więcej
Sprzedaż i dostawa wózka podnośnikowego CDD1016M 1t
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego przy ul. Wspólnej
2/4 w Warszawie 1 szt. wózka podnośnikowego CDD1016M 1t
14.02.2019 więcej
Dwie osoby do Wydziału Decyzji Administracyjnych i Odwołań
Poszukujemy dwóch osób na umowę zlecenie do Wydziału Decyzji
Administracyjnych i Odwołań w Departamencie Programów Wsparcia
Innowacji i Rozwoju
30.01.2019 więcej
Organizacja posiedzeń KM POIiŚ w Kazimierzu Dolnym i Poznaniu
Szacowanie ceny na przygotowanie, organizację i obsługę dwóch
posiedzeń Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020, które
odbędą się w Kazimierzu Dolnym oraz w Poznaniu
30.01.2019 więcej
Organizacja i kompleksowa obsługa konferencji MIiR
Zapewnienie sali konferencyjnej wraz z kompleksową obsługą
gastronomiczną oraz hotelarską na potrzeby konferencji, którą
zaplanowano w dniach 5 - 7 czerwca 2019 r.
28.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się