Lista artykułów

Nazwa artykułu
Organizacja i kompleksowa obsługa konferencji MIiR
Zapewnienie sali konferencyjnej wraz z kompleksową obsługą
gastronomiczną oraz hotelarską na potrzeby konferencji, którą
zaplanowano w dniach 5 - 7 czerwca 2019 r.
28.01.2019 więcej
Organizacja konferencji dot. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
Organizacja i obsługa konferencji inaugurującej pilotaż dot.
Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
25.01.2019 więcej
Przygotowanie, organizacja i obsługa konferencji „CEF Info Day 2019”
Przygotowanie, organizacja i obsługa konferencji „CEF Info
Day 2019” dla potencjalnych beneficjentów CEF
21.01.2019 więcej
Sprzedaż i dostawa artykułów
Zapraszamy do składania ofert na sprzedaż i dostawę
artykułów, m.in. biurowych
16.01.2019 więcej
Zamówienie na analizę pogłębioną wniosków o płatność w ramach PO IR
Zamówienie na analizę pogłębioną wniosków o płatność
wraz z dokumentami źródłowymi w ramach działania 2.1 PO IR
15.01.2019 więcej
Sprzedaż i dostawa wózka podnośnikowego CDD1016M 1t
Zapraszamy do składania oferty handlowej na sprzedaż i dostawę
wózka podnośnikowego CDD1016M 1t
14.01.2019 więcej
Organizacja konferencji dot. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
Szacowanie wartości: Organizacja i obsługa konferencji
inaugurującej pilotaż dot. Planów Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej (SUMP)
14.01.2019 więcej
Oszacowanie wartości zamówienia na wykonanie ekspertyzy pn. „Big Data"
Oszacowanie wartości planowanego zamówienia na wykonanie
ekspertyzy pn. „Big Data – wsparcie wykorzystania danych w
gospodarce (z funduszy UE na lata 2021-2027)”
11.01.2019 więcej
Sprzedaż i dostarczenie artykułów hydraulicznych
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania
ofert na sprzedaż i dostarczenie artykułów hydraulicznych
08.01.2019 więcej
Prowadzenie stołówki w siedzibie MIiR przy ul. Wspólnej 2/4
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w
konkursie ofert na prowadzenie stołówki w siedzibie
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w
Warszawie
08.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się