Lista artykułów

Nazwa artykułu
Organizacja III Spotkania Rocznego w ramach POIiŚ 2014-2020
Przedmiotem zamówienia jest organizacja III Spotkania Rocznego w
ramach POIiŚ 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w Warszawie 17
grudnia br.
14.11.2018 więcej
Szkolenia dot. obsługi klienta wewnętrznego w administracji publicznej
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi
klienta wewnętrznego w administracji publicznej, zwanego dalej
szkoleniem, dla maksymalnie 53 pracowników Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju
08.11.2018 więcej
Opracowanie publikacji „Dobre praktyki w promowaniu projektów POIiŚ"
Opracowanie publikacji „Dobre praktyki w promowaniu projektów
POIiŚ – przewodnik dla początkujących i
średniozaawansowanych”
07.11.2018 więcej
Sprzedaż i dostawa artykułów elektrycznych
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania
ofert na sprzedaż i dostawę artykułów elektrycznych
05.11.2018 więcej
Analiza budowy systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego
Szacowanie wartości zamówienia – „Opracowanie analizy
systemowej budowy systemu monitorowania zagospodarowania
przestrzennego”
30.10.2018 więcej
Organizacja III Spotkania Rocznego w ramach POIiŚ 2014-2020
Organizacja III Spotkania Rocznego w ramach POIiŚ 2014-2020
29.10.2018 więcej
Przeprowadzenie szkolenia dot. POIŚ 2014-2020
Przeprowadzenie szkolenia „Procedura oceny oddziaływania na
środowisko i jej ostatnie zmiany w kontekście wymagań wniosku
o dofinansowaniu w szczególności w odniesieniu do POIŚ
2014-2020.”
29.10.2018 więcej
Organizacja wystawy podczas konferencji 28 listopada br. w Brukseli
Organizacja wystawy (zdjęcia oraz eksponaty) podczas konferencji
28 listopada br. w Brukseli
23.10.2018 więcej
Analiza rynkowa, wstępna koncepcja realizacji inwestycji w formule PPP
Uwaga! Zmiany w SOPZ. Przygotowanie analizy rynkowej wraz z
opracowaniem wstępnej koncepcji realizacji inwestycji w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
03.10.2018 więcej
Oszacowanie wartości zamówienia na organizację hackathonu
Oszacowanie wartości planowanego zamówienia na przygotowanie i
organizację hackathonu
02.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się