DRUKUJ
2017-11-15

Petycja z 9 listopada 2017 r. (data wpływu: 9
listopada 2017 r.)

Petycja w sprawie przyrządu pomiarowego Ultralyte LTI 20-20 100 LR UX026266.

 

 

Data wpływu: 9 listopada 2017 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

Data udzielenia odpowiedzi: 18 grudnia 2017 r.