DRUKUJ
2018-01-29

Nabór na stanowisko Dyrektora Instytutu
Pojazdów Szynowych „TABOR”

Komisja do spraw wyłonienia kandydata na Dyrektora  Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” z siedzibą w Poznaniu zaprasza do składania zgłoszeń.

Ważne informacje

Termin składania zgłoszeń do dnia 8 lutego 2018 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

  • Zgłoszenia należy składać wzamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko dyrektora InstytutuPojazdów Szynowych „TABOR” z siedzibą w Poznaniu – nie otwierać” w Kancelarii Głównejw Biurze PodawczymMinisterstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 815 -1615
  • lub przesłać listem poleconym na adres Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” z siedzibą w Poznaniu – nie otwierać”. 

Wyniki naboru

 

Z dniem 12 marca 2018 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych "TABOR" w Poznaniu Pana dr inż. Macieja Andrzejewskiego.