DRUKUJ
2018-03-14

Komunikat Nr 18/18

Agencja Komunikacji i Informacji NATO (NCIA) przekazała Poprawkę 1 do przedsięwzięcia: „Advisory and Assistance Services” IFB-CO-14633-ASS.

Informacje o przetargu

  • Nr ref.: IFB-CO-14633-AAS
  • Informacje na temat powyższego przetargu były uprzednio zamieszczone w Komunikacie    nr 71/17 z 26.09 2017 i Komunikacie 71a/17 z 12.02.2018 r.
  • NCIA informuje, że termin składania ofert został przedłużony do 26 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00 (czasu brukselskiego).
  • Poprawka 1 zawierająca pozostałe oraz zmienione  informacje nt. przedsięwzięcia, w tym wymagań stawianych potencjalnym oferentom, znajdują się w załączonym dokumencie.

Osoby do kontaktu