DRUKUJ
2018-04-12

Petycja z 26 stycznia 2018 r. (data wpływu: 26
stycznia 2018 r.)

Petycja  w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy chodnika oraz poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej.

 

 

Data wpływu:  26 stycznia 2018 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Regionalnych Programów Operacyjnych

Data udzielenia odpowiedzi: 24 kwietnia 2018 r.