DRUKUJ
2018-05-21

Petycja z 20 lutego 2018 r. (data wpływu: 22
lutego 2018 r.)

Petycja w sprawie wprowadzenia przepisów nakładających na zarządcę obowiązku przekazywania do organów administracji architektoniczno-budowalnej aktualnego wykazu wspólnot mieszkaniowych oraz przedkładania na wezwanie tych organów kopii uchwały podjętej przez wspólnotę w sprawie wyboru lub zmiany składu zarządu w sprawach wszczętych lub toczących się, w których stroną jest wspólnota mieszkaniowa.

 

 

Data wpływu: 22 lutego 2018 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa

Data udzielenia odpowiedzi: 19 maja 2018 r.