DRUKUJ
2018-06-13

Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi
Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego
nadzorowane

Jednostki podległe

  1. Centrum Projektów Europejskich w Warszawie;
  2. Wydział Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej w Brukseli.