DRUKUJ
2018-06-13

Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi
Inwestycji i Rozwoju lub przez niego nadzorowane

Jednostki podległe

  1. Centrum Projektów Europejskich w Warszawie;
  2. Wydział Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej w Brukseli.

Jednostki nadzorowane

  1. Instytut Geodezji i Kartografii;
  2. Instytut Techniki Budowlanej;
  3.  Instytut Rozwoju Miast i Regionów;
  4. Krajowy Zasób Nieruchomości.