DRUKUJ
2018-06-13

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej
budynków

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, obejmuje wykazy:

  1. osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
  2. osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
  3. świadectw charakterystyki energetycznej;
  4. protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
  5. budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zawierający informacje o charakterystyce energetycznej tych budynków oraz ich powierzchni.

Rejstr