DRUKUJ
2019-01-08

Sprawozdawczość z ponownego wykorzystania
środków wsparcia zwrotnego

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego

  • Rozporządzenie określa szczegółowy zakres sprawozdań z wykorzystania środków, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwanych dalej „sprawozdaniami”, oraz tryb ich przekazywania.
  • Szczegółowy zakres sprawozdań jest określony we wzorach stanowiących załączniki do rozporządzenia.