DRUKUJ
2019-02-28

Petycja z 29 stycznia 2019 r. (data wpływu: 29
stycznia 2019 r.)

Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa w tym:

  • ustawy z dnia 9 listopada 2018 r, „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne"
  • rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju „w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termo modernizacyjnych".

 

 

Data wpływu: 29 stycznia 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Mieszkalnictwa

Data udzielenia odpowiedzi: 8 marca 2019 r.