DRUKUJ
2019-03-01

Działalność lobbingowa wobec ministra

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową wobec Ministra Inwestycji i Rozwoju, właściwego w sprawach ddziałów administracji rządowej:

  • rozwój regionalny,
  • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.