DRUKUJ
2019-03-07

Projekt obwieszczenia MIiR dot. standardu
rzeczoznawców majątkowych

Projekt obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych nr 2 Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego.

Projekt przedmiotowego standardu zawodowego określa szczegółową metodologię zastosowania najbardziej powszechnego i najczęściej stosowanego przez rzeczoznawców majątkowych podejścia przy określaniu wartości nieruchomości, jakim jest podejście porównawcze.

Składanie uwag

Prosimy o składanie uwag do do 22 marca 2019 roku na adres: sekretariatDGN@miir.gov.pl oraz Ewa.Galczak@miir.gov.pl