DRUKUJ
2019-04-26

Projekt zarządzenia ws. Zespołu ds. Rządowego
Programu ZSIoN

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.