DRUKUJ
2019-05-17

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Finansów,
Inwestycji i Rozwoju

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248) prowadzony jest Wykaz prac legislacyjnych Ministra obejmujący projekty rozporządzeń Ministra.

W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. o powołaniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (M.P. poz. 859) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. poz. 1841) obowiązuje Wykaz prac legislacyjnych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dla działów administracji rządowej:

  • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
  • rozwój regionalny.

Przed dniem 20 września 2019 r. obowiązywał Wykaz prac Ministra Inwestycji i Rozwoju dla działów administracji rządowej:

  • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
  • rozwój regionalny

- prowadzony od 1 marca 2018 r.