DRUKUJ
2019-06-06

Petycja z 24 marca 2019 r. (data wpływu: 25 marca
2019 r.)

Petycja dot. zmiany załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144, poz. 1182).

 

 

Data wpływu: 25 marca 2019 r.

Komórka rozpatrująca petycję: Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Data udzielenia odpowiedzi: 24 maja 2019 r.